Satış Koşulları

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1. Bu Satış Koşulları, hizmetler için sipariş formu imzalandıktan sonra veya malların tesliminde, veya mal ve/veya hizmetlerin sağlanması veya bunların faturalanmasından itibaren, hangisi ilk olarak uygulandığı anda yürürlüğe girer.
1.2. Altı imzalanmış geçerli bir sözleşmenin yokluğunda, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti ve müşterileri arasındaki akdi ilişki tamamen burada tarif edilen şartlarla belirlenir.
1.3. Bu satış sözleşmesine konu edilen tüm önceki sözlü ve yazılı anlaşmalar ve sözleşmeler geçersiz sayılır ve burada belirtilen koşullara göre değiştirilir. Geçerli, imzalanan sözleşmeler, buradaki hükümlerle desteklenir.
1.4. Bu sözleşme, sipariş formunun imzalandığı tarihte geçerli olan fiyat ve oranları esas alarak bu Satış koşullarını geçerli kılar.
1.5. Müşteri tarafından iptal edilen bir sipariş, sipariş miktarı veya maliyetinin miktarı ne olursa olsun, bu siparişleri yürütmek için Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti tarafından yapılan tüm maliyetler olduğu gibi müşteriye aktarılır.

2. HİZMETLER

2.1. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti tarafından sağlanan tüm hizmetler bu Genel Hükümlere tabidir.
2.2. Bu hizmetler için bir teklif talep ederken münhasır olmayan fiyat tahminleri verilmiştir. Teklif fiyatı ile gerçek fatura miktarı arasında bir ayrışma olması durumunda, bu sözleşmenin iptal edilmesine veya müşteri tarafından yasal taleplere neden olmayacaktır.
2.3. Aksi belirtilmediği sürece tüm teklifler 14 takvim günü için geçerlidir. Müşteri tarafından teklifin kabul edilmesi üzerine, her zaman bir sipariş formu düzenlenecektir.
2.4. Bu koşulların geçerli olduğu hizmetler için bir satınalma siparişi imzalanması üzerine, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti teklif tutarının 50%’ye kadarını peşin olarak faturalandırabilir.
2.5. Hizmetlerin bitiminden sonra önceden ödenmiş depozito düşülerek tutarın tamamı faturalandırılır.
2.6. Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece alım ve yazılım kullanımı için lisans da dahil olmak üzere özel uygulamaların Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti tarafından geliştirilmesi için tüm masraflar, müşteri tarafından karşılanacaktır.
2.7. 30 takvim gününden uzun süren hizmetler için, işin ilerlemesine bağlı olarak Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti yarım aylık olarak fatura edebilir.

3. ÜRÜNLER

3.1. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti tarafından sağlanan tüm ürünler bu Genel Hükümlere tabidir.
3.2. Bu hizmetler için bir teklif talep ederken münhasır olmayan fiyat tahminleri verilmiştir. Teklif fiyatı ile gerçek fatura miktarı arasında bir ayrışma olması durumunda, bu sözleşmenin iptal edilmesine veya müşteri tarafından yasal taleplere neden olmayacaktır.
3.3. Aksi belirtilmediği sürece tüm teklifler 14 takvim günü için geçerlidir.
3.4. Kdv hariç 1000TL’den çok siparişler her zaman sipariş formu ile yapılmalıdır. Bu durumda Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti müşteriden teklif tutarının %50’sini peşin olarak ödemesini talep edebilir.
3.5. Mallar sürekli ve açıkça müşterinin riski ve maliyeti altında nakledilir.
3.6. Sipariş edilen mallar teslim edildikten sonra borçlanılan toplam tutar faturalandıralacaktır. Faturada belirtilen ödeme koşullarına uygun olarak müşteri kalan tutarı ödemek zorundadır.
3.7. Tüm borçlanılan miktarın (temel miktar artı temerrüt faizi ve maliyetleri) tamamı ödenmemesinden önce teslim edilen mallar Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Ştinin malı olarak kalır. Müşteri tam ödeme gerçekleşene kadar teslim aldığı malları orjinal haliyle muhafaza etmeyi taahhüt eder.
Malları işletmeye aldıktan sonra da iade kabul edilir.(etiketlerin kaldırılması ve/veya ürünlerin giyilmesi)
3.8. Bir kulüp veya dernek için, anlaşmayı yapan ve imzalayan ve bizzat görev ve ayrıca ödeme için genel sorumluluk alan bir delege ile anlaşma yapılır.
3.9. Sponsorluk durumunda işverenden faturaların doğrudan sponsorlara düzenlenmesini istemek, öncesinde karşılıklı anlaşmanın bir parçasını oluşturacaktır. Bu özel maddeler içerebilir.
Taahhütlü hatırlatma gönderildikten sonra 15 gün içerisinde ödeme olmaz ise, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti ürünlerin geri iadesini isteyebilir ve basit bir taahhütlü mektup vasıtasıyla kanun yoluyla sözleşmeyi feshedebilir. Bu fesih, müşterinin masrafları ve temerrüt faizi ödeme sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

4. ŞİKAYETLER

4.1. Teslim edilen mal ve/veya hizmetlerle ilgili teslimattan yedi gün içinde Eflatun Testil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’ne şikayetler yazılı olarak yapılmaz ise şikayetler kabul edilemez. Gizli kusurların keşfedildikten yedi gün sonra bildirilmesi gerekir.
4.2 Onaylanmış tasarımlar içinde renk sapmaları için şikayet hakkı yoktur.

5. ÖDEME KOŞULLARI

5.1. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin faturaları, faturalarda aksi belirtilmedikçe nakit olarak ödenir.
5.2. Bir fatura vadesinde ödenmediği takdirde, müşteri otomatik olarak ve temerrüt bildiriminde bulunmaksızın kusurludur ve buna Merkez Bankasının referans faiz oranı esas alınarak hesaplanan yılda minimum % 12 gecikme faizi yüklenmektedir.
5.3. Faturanın turarı önceden haber vermeksizin, otomatik olarak, ilk uyarılmada % 10 olarak ve diğer ilgili toplam ücretler düşülmeden toplam maliyetler dahil yargısız ve sözleşme zararı ile en az 75 TL olarak artırılır.
5.4. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti müşterinin ödemesine bağlı olarak maksimum fatura miktarını belirleme hakkını saklı tutar. Bu maksimum limit dolar ise, müşteri geçici olarak başka uygun fiyatlı hizmetler için başvuramaz veya ödenmemiş fatura veya faturalardan önce daha fazla uygun işlemler yapamaz.

6. Değişiklikler

6.1. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti istediği zaman, organizasyonel veya teknik nedenlerle, hizmetlerinin teknik özelliklerini veya karakteristiklerini değiştirebilir. Bu değişiklik müşteriye verilen hizmetleri etkiliyor ise müşteri bilgilendirilecektir. Acil durumlarda, herhangi bir tazminata sebebiyet vermeden değişiklikten sonra müşteri en geç bir hafta içinde bilgilendirilir.
6.2. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti herhangi bir zamanda fiyat ve tarife değiştirme hakkını saklı tutar. Geçerli bir sözleşmeye sahip müşteriler yeni fiyatlar ve tarifelerin başlamasıyla her zaman en az bir ay önce uyarılırlar.
6.3. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti önceden uyarmadan, herhangi bir zamanda satış şartlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin http://www.kipeo.com.tr/ sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerlidir.
6.4. Müşteri, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti bu sözleşmenin yapılmasında verilen bilgilere ilişkin herhangi bir değişikliği zamanında bildirmekle yükümlüdür. Bu değişikliğin zamanında bildirilmemesinden dolayı Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti veya müşterinin uğradığı zarardan her zaman müşteri sorumludur.

7. GİZLİLİĞİN KORUNMASI

7.1. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti müşteri tarafından sağlanan kişisel verilerin bir elektronik veritabanında saklandığı ile ilgili olarak müşteriyi bilgilendirir, ve bu bilgiler Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti ile müşteri arasında ticari ilişki için müşteri yönetimi, pazar araştırması, kullanıcı profilleme, doğrudan pazarlama ve mailleşmede kullanılabilir. Yukarıdaki liste ayrıntılı değildir. Müşterinin her zaman bu verilere erişme hakkı vardır ve yanlışlıklar durumunda bunların düzeltilmesini isteyebilir.

8. SORUMLULUKLAR

8.1. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti bu sözleşmenin hükümlerine uyulmaması sonucu oluşan zararlardan sorumlu değildir. Ayrıca Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde, dolaylı zararlardan, iş kayıpları, gelir veya kar kaybı veya tasarruf kaybı, ek masraflar, mali kayıp veya veri kayıtlarının kaybolması veya bozulması dahil olmak üzere, ve bunların sonucu olarak yerine getirilen hizmetler ve/veya teslimatlardaki kalitenin başarısızlığı, askıya alma, fesih gibi zararlardan sorumlu değildir.
8.2. Aksi, önceden yazılı olarak kabul edilmedikçe, her durumda veri dağıtım ve yayın içeriği, müşterinin sorumluluğundadır. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin bu konuda ne bir sınır ne de bir zorlama yapması söz konusu değildir. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin görüşüne göre teknik olarak mümkün olmadıkça ve Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin böyle yapması kanunen veya bir mahkeme kararı ile şart koşulmadıkça Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti herhangi bir yayının içeriğinden sorumlu tutulamaz.
8.3. Ne türde olursa olsun Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti aktarma ve bilgi alma ile ilgili herhangi bir olası sorumluluğu üstlenir.
8.4. Aksi önceden yazılı olarak kabul edilmedikçe, müşteri, müşteri tarafından sahip olunan verilerle ilgili Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin hiç bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Müşteri, kendi veri bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak için virüslere ve diğer bilgisayar suçlarına karşı mümkün olan tüm önlemleri alır.
8.5. Hangi hizmetten olursa olsun Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti diğer hizmet sağlayıcıların eylem veya eksikliklerinden ya da ekipmanlarının hata veya kusurlarından sorumlu değildir.
8.6. Bu sözleşme kapsamında, müşteri talepleri diğer tüm talepleri kapsar ve açıkça Satış Koşullarında belirtilen kişilerle sınırlıdır.
8.7. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti üçüncü şahıslar tarafından logo ve markanın kötüye kullanımı ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Müşteri bunun için gerekli onayları alarak kendini garantiye almalıdır.

9. AKTARMA

9.1. Müşteri Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin açık ve yazılı izni olmaksızın başka bir kişi veya kuruma bu sözleşmenin veya onun herhangi bir bölümünü devredemez.
9.2. Bu sözleşme kapsamında tüm hak ve yükümlülükler devralmayı kabul eden kişiye aktarılacaktır. Devralan ve devreden Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti sözleşmenin devri için her iki tarafça imzalanmış bir belge sunması gerekmektedir.
9.3. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin hizmetleri sadece kararlaştırılan işler için uzatılır. Müşteri, bunu tamamen veya kısmen, üçüncü bir şahsa kullanılabilir hale getirme, satmak, kiralamak, veya herhangi bir tazminat karşılığında satmayı veya kiralamayı deneyemez.

10. SÜRE

10.1. Kesintisiz hizmet için, bu sözleşme, en az bir yıl süreyle yürürlüktedir ve bu koşullar siparişin imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Bir yıl sonra, sözleşme kendiliğinden on iki ay süreyle yenilenmiş olacaktır, taraflardan biri dönemin sonunda sözleşmeyi sona erdirir ise, 90 günlük kayıtlı yazılı bildirim şarttır.
10.2. Sürekli olmayan hizmetin sağlanması ve malların teslimatı için bu sözleşmenin süresi hizmetin tamamlanması veya sipariş edilen malların teslimi için gerekli süre itibariyle belirlenir. Her iki taraf sözleşmede belirtilen kendilerine ait parçaları tamamen yerine getirdikleri zaman sözleşme sona erer.

11. ÖDEMEME, ASKIYA ALMA VE FESİH

11.1. Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti tam fatura tutarının ödenmemesinden sonra uyarı yapmadan, tüm borç bakiyelerinin tamamı ödenene kadar, ilk yazılı uyarıdan sonra 7 gün içinde faiz ve masraflar da dahil olmak üzere mevcut tüm masrafları ve/veya teslimatları askıya alabilir. Bu askıya alma, tüm ödenmemiş tutarlar için, tam ödeme isteme hakkını etkilemez. Bu askıya alma, her ne olursa olsun müşteri tarafından yasal iddialara yol açamaz.
11.2. Devam eden hizmetlerin askıya alınması üzerine, sabit maliyetler devam eder ve bu maliyetler faturalandırılır.
11.3. Müşterinin ödenmemiş faturaları ödeyemez olduğu anlaşıldığı zaman, (mesela iflas veya ödemelerin durdurulmasından dolayı), veya yapmak istemiyor ise, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti anında veya geri alınamaz bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeden, yasayla ve önceden haber vermeden bu sözleşmeyi feshedebilir. Bu aynı zamanda tüm ödenmemiş tutarları tam olarak ödemeyi talep etme hakkını etkilemez.
11.4. Müşteri tarafından bu sözleşmeye ağır ve/veya tekrarlanan ihlaller olduğu an, veya acil durumda veya hükümet veya mahkemenin kararı ve/veya emrinden dolayı, yukarıda belirtildiği gibi, sözleşme askıya alınır veya iptal edilebilir.
11.5. Bir süspansiyon (askıya alma) müşterinin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeterli kanıt var ise kaldırılabilir.
11.6. Her halükarda sonlandırma, gerek Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti veya gerek müşteri tarafından olsun, devam eden hizmetler ve/veya teslimatlar, sözleşmenin sona erdiği yürürlük tarihine kadar tüm tazminatlar devam eder. Sonlandırma esnasında Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti’nin tüm ödenmemiş tutarları artı faizi ile birlikte talep etme ve bir eylem ya da müşterinin eksiklikleri sonucunda uğradığı herhangi bir zarar için tazminat talep etme hakkı vardır.
11.7. Fesih, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti veya müşteri tarafından olsun bu sözleşmenin feshi için tüm idari masraflar, her halükarda müşteri tarafından karşılanacaktır.
11.8. Bu sözleşmenin feshi üzerine, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti tarafından bir bilgisayar veya sunucu üzerinde müşteri tarafından sahip olunan tüm veriler geri dönülemez bir şekilde silinir. Hiçbir koşulda bu verilerin kaybı müşteri tarafından yasal iddialara yol açamaz.
11.9. Hangi sebeple olursa olsun eğer Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti belirli bir mal veya hizmet için artık yeterli değil ise, Eflatun Tekstil Gıda Ürünleri Pazarlama İthalat İhracat Sanayi Ticaret Ltd Şti basit bir yazılı metin ile sözleşmeyi feshedebilir.
11.10. Askıya alma ve fesih hiç bir şekilde müşteriye yasal yollarla veya başka yollarla tazminat hakkı vermez.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER

12.1. Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. Bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin herhangi bir uyuşmazlıkta, Bursa mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine girer.
12.2. Genel Satış Koşullarından bir veya daha fazlasının geçersiz veya hükümsüz ilan edilmesi durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği bundan etkilenmez.